مونو پروپیلن گلیکول ( MPG )

آلومینیوم کلروهیدرات

محلول آمونیاک

روغن قسط

140,000 تومان

روغن بادام زمینی

عصاره پودری هوفاریقون

روغن درخت چای

420,000 تومان

روغن جوز هندی

400,000 تومان

روغن پودرنارگیل

170,000 تومان

عصاره مایع فلفل

صمغ تراگاکانت ( کتیرا )

FD & C BLUE NO.1

عصاره مایع به لیمو

گلیکولیک اسید glycolic acid

عصاره مایع آنقوزه

اسانس پودری فلفل

تیتان

عصاره مایع کامبوجیا

روغن گل همیشه بهار

135,000 تومان

اسانس مایع کولا پاستیلی

دکسپانتنول

189,000 تومان1,480,000 تومان

رنگ پونسیو R4 (رنگ گل شقایق ، قرمز روشن )

عصاره پودری مرزنجوش

رنگ اریتروزین ( قرمز مایل به آبی روشن )

روغن مورد

135,000 تومان