مواد اولیه گروه دارویی

بیوتین biotin

کراس کارملوز سدیم croscarmelose sodium

دیفن هیدرامین هیدروکلراید diphenhydramine hydrochloride

دگزامتازون Dexamethasone

سیپروهپتادین کلراید cyproheptadine hydrochloride

vitamin k1 ویتامین k1

بنزوکائین Benzocaeine

لیدوکائین کلراید Lidocaein chloride

کوآنزیم کیو 10 Coenzyme Q10

گلیکولیک اسید glycolic acid

ریبوفلاوین ویتامین Riboflavin vitamin B2

آلانتوئین allantoin

استات رتینیل vitamin A acetate

آلفالیپوئیک اسید alpha lipoic acid

کلروهگزیدین گلوکونات chlorhexidine gluconate 20%