نمایش 89–96 از 263 نتیجه

نمایش 9 24 36

استونیتریل Gradient HPLC

تومان 700,000

استونیتریل GC

تومان 700,000

اسید فرمیک(Laboratory)

تومان 335,000تومان 4,600,000

اﺳﯿﺪ ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ ۵۵% (Laboratory)

تومان 56,000تومان 625,000

اﺳﯿﺪ ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ ۶۵%(USP)

تومان 101,000تومان 815,000

اﺳﯿﺪ ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ ۶۵%(Extra pure)

تومان 97,000تومان 765,000

اﺳﯿﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮﮐﺮﻣﯿﮏ Cleaning

تومان 126,000تومان 280,000

اﺳﯿﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ %۹۸-۹۵

تومان 88,000تومان 755,000